Hối hả "nối nhịp" cầu Ghềnh

28/04/2016 21:38

Đến chiều 28/4, 2 nhịp cầu Ghềnh cơ bản được hoàn thành, lắp thử nghiệm tại công xưởng ở miền Trung.

Xuân Huy