Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc điều hành gói thầu XL02 thuộc Công ty CP Lizen cho biết, theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhà thầu sẽ huy động nguồn lực triển khai đồng thời các hạng mục: đắp đất K98, K95; Cấp phối đá dăm; Thảm bê tông nhựa rỗng,… Trong ảnh: Nhà thầu Lizen thi công đắp đất K95 đoạn Km350+180 - Km350+420.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc điều hành gói thầu XL02 thuộc Công ty CP Lizen cho biết, theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhà thầu sẽ huy động nguồn lực triển khai đồng thời các hạng mục: đắp đất K98, K95; Cấp phối đá dăm; Thảm bê tông nhựa rỗng,… Trong ảnh: Nhà thầu Lizen thi công đắp đất K95 đoạn Km350+180 - Km350+420.
Nam Khánh