Để việc tổ chức thi công dịp Tết được hiệu quả, nhà thầu Lizen đã huy động khoảng 70 kỹ sư, công nhân thường trực tại công trường.
Để việc tổ chức thi công dịp Tết được hiệu quả, nhà thầu Lizen đã huy động khoảng 70 kỹ sư, công nhân thường trực tại công trường.
Nam Khánh