Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc quản lý dự án (thuộc Ban QLDA 2) cho biết, theo kế hoạch được xây dựng, trong những ngày Tết Nguyên đán, tại gói thầu XL01, các nhà thầu sẽ tập trung hạng mục đắp đất K95, K98 và cấp phối đá dăm loại 1 tại đoạn nền thông thường.
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc quản lý dự án (thuộc Ban QLDA 2) cho biết, theo kế hoạch được xây dựng, trong những ngày Tết Nguyên đán, tại gói thầu XL01, các nhà thầu sẽ tập trung hạng mục đắp đất K95, K98 và cấp phối đá dăm loại 1 tại đoạn nền thông thường.
Nam Khánh