Tại dự án Nghi Sơn - Diễn Châu, sau những giờ tranh thủ nghỉ Tết ngay tại công trường, việc tổ chức thi công cũng nhanh chóng được tái khởi động để đáp ứng sản lượng thi công và giải ngân đăng ký. Trong ảnh: Nhà thầu Hòa Hiệp thi công cấp phối đá dăm trên phạm vi đảm nhận.
Tại dự án Nghi Sơn - Diễn Châu, sau những giờ tranh thủ nghỉ Tết ngay tại công trường, việc tổ chức thi công cũng nhanh chóng được tái khởi động để đáp ứng sản lượng thi công và giải ngân đăng ký. Trong ảnh: Nhà thầu Hòa Hiệp thi công cấp phối đá dăm trên phạm vi đảm nhận.
Nam Khánh