Với các gói thầu khác, gồm: gói XL01 được tổ chức 1 mũi thi công bê tông nhựa; 2 mũi thi công nền đường gom, đường ngang; 1 mũi thi công hạng mục ATGT, 1 mũi thi công gia cố mái taluy; Gói thầu XL03 được tổ chức 2 mũi thi công bê tông nhựa; 2 mũi thi công nền đường gom, nút giao Đại Ninh; Gói thầu XL04 tổ chức 3 mũi thi công bê tông nhựa; 5 mũi thi công nền đường gom, đường ngang, nút giao; 2 mũi thi công hạng mục ATGT; 1 mũi thi công lan can cầu vượt Ma Lâm. “Mục tiêu giải ngân toàn dự án trong những ngày thi công Tết Nguyên đán đạt từ 30 - 50 tỷ đồng”, ông Huy thông tin.
Với các gói thầu khác, gồm: gói XL01 được tổ chức 1 mũi thi công bê tông nhựa; 2 mũi thi công nền đường gom, đường ngang; 1 mũi thi công hạng mục ATGT, 1 mũi thi công gia cố mái taluy; Gói thầu XL03 được tổ chức 2 mũi thi công bê tông nhựa; 2 mũi thi công nền đường gom, nút giao Đại Ninh; Gói thầu XL04 tổ chức 3 mũi thi công bê tông nhựa; 5 mũi thi công nền đường gom, đường ngang, nút giao; 2 mũi thi công hạng mục ATGT; 1 mũi thi công lan can cầu vượt Ma Lâm. “Mục tiêu giải ngân toàn dự án trong những ngày thi công Tết Nguyên đán đạt từ 30 - 50 tỷ đồng”, ông Huy thông tin.
Nam Khánh