Chiều tối 31/1 (tức mùng 10 Tết Quý Mão 2023), PV Báo Giao thông có mặt tại công trình thi công cầu Hưng Đức, Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Chiều tối 31/1 (tức mùng 10 Tết Quý Mão 2023), PV Báo Giao thông có mặt tại công trình thi công cầu Hưng Đức, Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Sỹ Hòa,Văn Thanh