Hối hả trên công trường khôi phục sự cố cầu Ghềnh

25/04/2016 08:11

Hàng trăm công nhân đường sắt làm việc liên tục để khắc phục sự cố cầu Ghềnh giữa cái nóng oi bức.

Vĩnh Phú