Hội thảo công nghệ kỹ thuật giao thông

30/05/2014 19:19

Sáng nay (30/5), Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức hội thảo khoa học công nghệ kỹ thuật giao thông. 

hội thảo công nghệ kỹ thuật giao thông
Hội thảo đã trao đổi những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày nhiều nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn hiện nay như: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối cốt liệu đến độ lún vệt bánh xe của bê tông Asphalt bằng thiết bị Wheel Tracking; Nghiên cứu ứng dụng vữa chống co cường độ cao trong công tác bảo trì mặt đường cứng tại Việt Nam; Nghiên cứu sự làm việc của nền đường ô tô mặt đường bê tông xi măng có sự liên kết thép truyền lực chịu tác dụng của tải trọng động; Đánh giá, đề xuất  giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường nhựa…

Những đề tài được trao đổi tại hội thảo là những nghiên cứu, kinh nghiệm trong thực tế, góp phần phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam.

T.P