Hôm nay (2/4) Quốc hội bầu Chủ tịch nước

02/04/2016 06:23

Hôm nay (2/4), Quốc hội bầu Chủ tịch nước và miễn nhiệm một số chức danh của QH, Uỷ ban Thường vụ QH.

hôm nay (2/4) quốc hội bầu chủ tịch nước

Đại tướng Trần Đại Quang được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch nước

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, sau khi miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang, Quốc hội đã đề cử Đại tướng Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an vào vị trí Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Theo quy định, sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ theo quy định.

Hoàn tất quy trình bầu Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước để các ĐB thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Sang buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, các ĐB sẽ bỏ phiếu kín để miễn nhiệm các chức danh trên, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh này.