Hôm nay, Ban Chấp hành TƯ khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

31/01/2021 09:27

Hôm nay (31/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghỉ để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất.

Hôm nay, Ban Chấp hành TƯ khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư 1

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất

Dự kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tối 30/1, sau khi có kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Có 8 Uỷ viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khoá mới là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Dự kiến, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá mới sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào thứ hai, ngày 1/2.

Na Bình