Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 6

11/10/2017 06:31

Hội nghị Trung ương 6 khai mạc ngày 4/10 và dự kiến bế mạc vào hôm nay (11/10).

hôm nay, bế mạc hội nghị trung ương 6

Ngày 10/10, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tiếp tục thảo luận về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (Ảnh: VGP)

Hôm qua (10/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường cả ngày, thảo luận về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 10/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Hội nghị Trung ương 6 khai mạc ngày 4/10 và dự kiến bế mạc vào hôm nay (11/10).

Tại phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu rõ nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị, đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Hoài Vũ