Hôm nay, chính thức áp giá điện 2.587 đồng/KWh

16/03/2015 11:16

Từ hôm nay (16/3), mức giá điện mới chính thức có hiệu lực, giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh

hôm nay, chính thức áp giá điện 2.587 đồng/kwh
Giá điện mới chính thức được áp dụng từ ngày hôm nay (16/3)

Cụ thể, Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia thành 6 bậc thang. Ở mức sử dụng điện dưới 50 KWh/tháng, mức giá sẽ là 1.484 đồng/KWh, cao hơn trước đây 96 đồng.

Ở bậc thang 51-100 KWh, giá bán lẻ tăng 100 đồng/KWh lên mức 1.533 đồng/KWh. Bậc thang 101-200 KWh có giá 1.786 đồng/KWh, tăng 126 đồng/KWh. Bậc thang 201-300 KWh có giá 2.242 đồng/KWh, tăng 160 đồng/KWh.

Bậc thang 301-400 KWh có giá 2.503 đồng/KWh, tăng thêm 179 đồng/KWh. Bậc thang cuối cùng dành cho mức sử dụng 401 KWh trở lên có mức tăng mạnh nhất với 188 đồng/KWh, giá bán lẻ lên đến 2.587 đồng/KWh.

Giá bán lẻ điện cho đối tượng sản xuất vào giờ cao điểm, giá điện cao nhất là 2.735 đồng/kWh, giờ bình thường là 1.453 đồng và thấp điểm là 869 đồng. Đối với khối hành chính sự nghiệp, giá điện cao nhất là 2.735 đồng/kWh, thấp nhất là 1.460 đồng. Giá điện bán lẻ cho khối kinh doanh, cao nhất là 3.991 đồng/kWh, thấp nhất 1.185 đồng.

Trước đó, Tập đoàn EVN đã trình lên 3 phương án tăng giá điện là 12,8%, 9,5% và 7,5%. Ngày 5/3, Thường trực Chính phủ đã chính thức đồng ý tăng giá điện theo phương án thấp nhất, 7,5% kể từ ngày 16/3/2015.

Dung Nguyễn