Hôm nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

01/04/2021 07:50

Chiều nay (1/4), Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hôm nay, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều nay (1/4), Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thủ tướng. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng.

Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Sau đó, Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo danh sách đề cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải để đại biểu bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Đầu giờ chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe và thảo luận về Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín vào sáng mai (2/4).

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Việc miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín được tiến hành chiều 2/4.

T.Bình - P.Đô