Hôm nay, QH thảo luận tại hội trường về dự án CHK QT Long Thành

14/11/2014 07:17

Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng nay (14/11), QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2015. Ngay sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề...

Chiều cùng ngày, sau khi biểu quyết thông qua Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi), QH thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng dự án CHK quốc tế Long Thành.

Cũng theo chương trình, sáng thứ Bảy (15/11), QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn. Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả vào buổi chiều, sau đó Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Bình Minh