Hôm nay, tân Chủ tịch nước tuyên thệ

25/07/2016 06:14

Sau khi được Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệ trước QH.

hôm nay, tân chủ tịch nước tuyên thệ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ sau khi được Quốc hội khoá XIII bầu ra tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIII

Sáng nay (25/7), sau khi Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và Ủy viên thường trực, Chủ tịch Quốc hội sẽ thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Nội dung này sẽ được thảo luận ở đoàn và thông báo kết quả cho Quốc hội vào phiên họp buổi chiều. 

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, các ĐBQH sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đúng quy định, sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệphát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Tiếp đến, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, sau đó, các ĐBQH sẽ về thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Ngoài nội dung về nhân sự, sáng 25/7, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

>>> Xem thêm Video: Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

H.Vũ