Hơn 100 lãnh đạo cấp phòng Hà Nội bị cắt giảm sau sáp nhập

13/05/2018 17:32

Sau hai năm sắp xếp, Hà Nội đã giảm 46 phòng, đồng thời giảm 26 trưởng phòng và hơn 100 phó trưởng phòng.

Hơn 100 lãnh đạo cấp phòng Hà Nội bị cắt giảm sau sáp nhập 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã giảm 46 phòng, đồng thời giảm 26 trưởng phòng và hơn 100 phó trưởng phòng.

Đó là thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư cùng đơn vị bầu cử số 1 đoàn ĐBQH Hà Nội.

Thông tin về kết quả cải cách hành chính, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, chi tiêu công theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị trong 2 năm 2016 – 2017, người đứng đầu chính quyền Hà Nội cho biết, sau 2 năm, thành phố đã sắp xếp xong toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đoàn thể chính trị.

Cụ thể. theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Hà Nội đã sắp xếp được 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, đã giảm từ hơn 204 phòng xuống còn 158 phòng (giảm 46 phòng), đồng thời giảm 26 trưởng phòng, hơn 100 phó trưởng phòng. Hà Nội cũng đã thống nhất tổ chức lại 12 phòng chuyên môn ở quận huyện thị xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc sở cũng giảm 121 đơn vị…

Tới đây, ông Chung cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập các trung tâm, phòng y tế quận, huyện, góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo thực thi công vụ hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Chung, qua rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính, đến nay Hà Nội đã kết nối mạng toàn bộ. 100% doanh nghiệp đã kê khai hải quan, thuế qua mạng, 100% thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng được thực hiện qua mạng. 

Anh Thư