Hơn 1.000 đại biểu tham gia xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng 2017

21/08/2017 14:25

Cuối tháng 9/2017, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017(Invest Da Nang 2017 Forum)

hơn 1.000 đại biểu tham gia xúc tiến Đầu tư Đà nẵng 2017

Sau hơn 20 năm chia tách, diện mạo chung của TP Đà Nẵng thay đổi rất nhiều nhờ chính sách đúng đắn trong thu hút Đầu tư (Ảnh: Đà Nẵng nhìn từ trên cao- Lê Hải Sơn)

Theo đó, diễn đàn sẽ có 7 hội nghị chuyên đề và các sự kiện bổ trợ khác, trực tiếp đề cập đến những lĩnh vực thế mạnh và ưu tiên phát triển của địa phương, như cơ sở hạ tầng, Bất động sản, Công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ, CNTT, Du lịch, Y tế và giáo dục – đào tạo, Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Các tổ chức, doanh nghiệp cùng các nhà quản lý và khoa học sẽ cùng có cơ hội trao đổi, thảo luận, kết nối tại các hoạt động này, qua đó tìm thấy những đồng thuận cần thiết trong các chiến lược đầu tư và phát triển bền vững.

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, đại diện hơn 600 hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng các nhà đầu tư quốc tế sẽ tham gia sự kiện này.

Ông Lê Cảnh Dương – Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng cho biết: Đây là hoạt động quan trọng, là dịp kết nối cần thiết, thuận lợi giữa các doanh nghiệp và địa phương, tạo chất xúc tác mạnh mẽ để truyền tải các chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển mà địa phương ban hành đến với đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó thu hút hiệu quả các doanh nghiệp cùng tham gia đồng hành phát triển với Đà Nẵng và miền Trung.

Thu Hồng