Hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt Nha Trang - Sài Gòn

16/05/2022 13:05

Đường sắt Nha Trang - Sài Gòn tiếp tục được nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, vốn trung hạn 2021-2025.

Ban QLDA Đường sắt vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp đường sắt nha trang - sài gòn

Đường sắt Nha Trang - Sài Gòn sẽ tiếp tục được nâng cấp giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Ga Sóng Thần là một trong những hạng mục được đầu tư tại dự án này

Dự án có giá trị tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.098 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, giai đoạn 2022-2025.

Phạm vi thực hiện dự án thuộc khu đoạn đường sắt Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, có điểm đầu tại ga Nha Trang (Km1314+930), điểm cuối tại ga Sài Gòn (Km1726+200) với tổng chiều dài khoảng 411km.

Phạm vi đầu tư không bao gồm các hạng mục đã được đầu tư trong Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM tại Quyết định số 2878/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT, sử dụng vốn trung hạn 2016-2020 (thuộc gói 7.000 tỷ).

Về quy mô đầu tư, dự án thực hiện cải tạo, nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000mm với các hạng mục: Cải tạo, nâng cấp cầu yếu; Cải tạo kiến trúc tầng trên và một số hạng mục công trình đồng bộ (cống thoát nước…); Cải tạo, nâng cấp một số ga hành khách và hàng hóa.

Cụ thể, về công trình cầu: Cải tạo, nâng cấp 5 cầu yếu. Công trình tuyến: Cải tạo, nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát...) 9 đoạn, tổng chiều dài hơn 87km.

Cùng đó sửa chữa, cải tạo ga Sóng Thần (ga hàng); Xây dựng mới, kết hợp cải tạo đường ga và công trình đồng bộ của ga Dĩ An. Tận dụng vật tư thay ra từ chính tuyến để cải tạo, sửa chữa đường ga, ghi, kiến trúc tầng trên một số ga trong phạm vi các khu gian cải tạo, nâng cấp kiến trúc tầng trên.

Cũng từ nguồn vốn trung hạn 2021-2025, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án “Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM” với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 854 tỷ đồng, “Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM” với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.190 tỷ đồng.

Cả 2 dự án này sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Kỳ Nam