Hơn 110 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp đường giao thông TP.Đông Hà

03/09/2016 10:00

Dự án đầu tư hệ thồng đường giao thông TP.Đông Hà gồm xây mới, nâng cấp 19 tuyến đường với tổng chiều dài 7.389,11m.

hơn 110 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp đường giao thông tp.Đông hà

Hơn 110 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp đường giao thông TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Trong ảnh: Hơn 300m đường Lê Văn Hưu (một trong 19 tuyến đường thuộc dự án) còn dang dỡ vì "đói" vốn trong thời gian qua.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống đường giao thông TP.Đông Hà. Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư trên 110 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh, nguồn vốn tỉnh xin hỗ trợ hoặc vay TƯ và nguồn vốn đối ứng của UBND TP.Đông Hà.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông TP.Đông Hà, gồm xây dựng mới và nâng cấp 19 tuyến đường với tổng chiều dài 7.389,11m, do UBND TP.Đông Hà làm chủ đầu tư.

hơn 110 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp đường giao thông tp.Đông hà

Một góc TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Dự án được thực hiện từ năm 2016 – 2018, nhằm từng bước hoàn thiện các tuyến đường nội bộ của thành phố theo quy hoạch, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan cho TP.Đông Hà, sớm đưa thành phố này lên đô thị loại II trước năm 2020.

Duy Lợi