Hơn 1.100 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường sắt Vinh - Nha Trang

12/05/2022 18:43

Đường sắt Vinh - Nha Trang sẽ tiếp tục được nâng cấp trong giai đoạn 2022-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.

Ban QLDA Đường sắt vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn Vinh - Nha Trang.

Dự án dự kiến thực hiện trong 3 năm 2022 - 2025 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.190 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

hơn 1.100 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường sắt vinh - nha trang

Đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang sẽ được tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục quan trọng. Ảnh: Hoàn thành cầu Bà Rồng km947+715 thuộc dự án 7.000 tỉ

Dự án có có điểm đầu tại ga Vinh, điểm cuối tại ga Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 996km. Phạm vi đầu tư không bao gồm các hạng mục thuộc Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM tại Quyết định số 2877/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT, sử dụng vốn trung hạn 2016-2020 (thuộc gói 7.000 tỷ).

Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp 15 cầu yếu; Nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát...) 6 đoạn, tổng chiều dài hơn 57km; Sửa chữa nền đường yếu 2 đoạn, chiều dài khoảng 2,9km.

Cùng đó, sẽ sửa chữa, cải tạo 4 ga hành khách gồm Đồng Lê, Đông Hà, Huế, Nha Trang; 4 ga hàng hóa gồm Hương Phố, Kim Liên, Quảng Ngãi, Diêu Trì.

Trên nền tảng hệ thống thông tin, tín hiệu đang khai thác, Dự án sẽ tiến hành cải tạo đồng bộ hệ thống thông tin, tín hiệu phù hợp với phương án cải tạo của các công trình.

Hiện trên đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang, Bộ GTVT đang triển khai thực hiện xây lắp Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên, tổng mức đầu tư dự án ban đầu gần 1.800 tỷ đồng. Dự án thuộc Dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020, gồm 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư ban đầu 7.000 tỷ.

Kỳ Nam