Hơn 14.000 hộ dân mất đất được phục hồi thu nhập

21/09/2014 07:05

Khi giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai có 25.031 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, số hộ bị ảnh hưởng do mất từ 10% đất sản xuất khoảng 12.000 hộ ...

hơn 14.000 hộ dân mất đất được phục hồi thu nhập
Một đoạn mặt bằng phải giải tỏa phục vụ dự án

VEC đã áp dụng đúng chính sách của ADB, xây dựng chương trình phục hồi thu nhập, xây dựng nhà văn hóa, chợ, trường học tại các khu tái định cư,... tạo điều kiện cho các hộ này có thu nhập ít nhất là bằng với mức trước khi có dự án. Đối tượng được tham gia là hộ gia đình bị mất từ 10% tổng diện tích đất sản xuất trở lên, hộ dễ bị tổn thương (hộ nghèo, neo đơn, người tàn tật). Theo đó, số hộ tham gia được chủ đầu tư phê duyệt là 14.659 hộ.


Ở giai đoạn thí điểm của chương trình có 515 hộ gia đình tham gia, trong đó, Lào Cai 171 hộ, Yên Bái 271 hộ và Vĩnh Phúc 73 hộ với tổng kinh phí 4,9 tỷ đồng, bao gồm phí mô hình và quản lý thực hiện. Giai đoạn đại trà có 14.144 hộ gia đình tham gia với tổng kinh phí là 121 tỷ đồng. 


Chương trình “Phục hồi thu nhập” cơ bản đã được hoàn thành và đem lại thành công nhất định. Một số mô hình đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, VEC cũng đưa ra chính sách tuyển dụng con em của các gia đình bị mất đất vào làm việc tại Công ty Vận hành và bảo dưỡng đường cao tốc (VEC O&M). Theo đó, tổng số lao động đã được tuyển dụng là 178 người.

Đình Quang - Lê Tươi