Hơn 1.600 đảng viên bị kỷ luật

12/07/2017 16:55

UBKT các cấp thi hành kỷ luật hơn 1600 đảng viên, trong đó UBKT T.Ư thi hành kỷ luật 6 đảng viên.

Hơn 1.600 đảng viên bị kỷ luật 1

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật đối với 7 Đảng viên

Ngày 12/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng qua, số lượng các cuộc kiểm tra tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 855 tổ chức đảng và hơn 3.500 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã kiểm tra 9 tổ chức và 15 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 6 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng và hơn 6.000 đảng viên, tăng 61% tổ chức và 16% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2016. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.600 đảng viên; trong đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư thi hành kỷ luật 7 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị thi hành kỷ luật 1.641 đảng viên.

Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản...

Phương hướng trong những tháng còn lại của năm 2017, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và chương trình, kết hoạch năm 2017 đã đề ra. Tích cực, chủ động và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bảo An