Hơn 180 đăng kiểm viên ôtô được công nhận "ĐKV bậc cao"

28/09/2014 15:09

Các ĐKV phải trải qua kỳ sát hạch trước khi được Cục Đăng kiểm VN để xét công nhận chức danh "đăng kiểm viên bậc cao". Trong kỳ sát hạch này, 38 người bị đánh trượt.

hơn 180 đăng kiểm viên ôtô được công nhận "Đkv bậc cao"
ĐKV bậc cao có vai trò quan trọng trong mỗi dây chuyền kiểm định

Đây đều là những đăng kiểm viên (ĐKV) đã có kinh nghiệm công tác tối thiểu 3 năm và học lớp đào tạo dành riêng cho ĐKV bậc cao, được Cục Đăng kiểm VN mở trong tháng 7 và 8/2014. Tuy nhiên, trong tổng số 219 học viên tham gia kỳ sát hạch, có 38 người chưa đạt tiêu chuẩn; và cũng có 7 ĐKV khác không hoàn thành quá trình học, sát hạch.

Trước đó, Cục Đăng kiểm VN cũng đã xét, công nhận chuyển bậc từ bậc 2 lên ĐKV bậc cao đối với gần 70 người. Với chức danh bậc cao, các ĐKV sẽ được giao phụ trách dây chuyền kiểm định hoặc chuyên kiểm tra, đánh giá các loại xe có độ “khó” về mặt kỹ thuật như xe siêu trường, siêu trọng, xe khách giường nằm, xe niên hạn cao…

Giấy chứng nhận ĐKV bậc cao có giá trị trong vòng 5 năm, và theo quy định hiện nay, hàng năm Cục Đăng kiểm VN đánh giá “kiểm chuẩn” tay nghề của ĐKV bậc cao. Tiêu chí đối ĐKV bậc cao không chỉ về tay nghề bậc cao, sự phân tích, tổng hợp các vấn đề kỹ thuật, mà cần cả khả năng truyền đạt, hướng dẫn kinh nghiệm cho các đăng kiểm viên khác.

Huy Lộc