Hơn 1.800 đảng viên ở Thanh Hóa bị kỷ luật

31/08/2018 13:18

Qua kiểm tra các tổ chức Đảng ở các cấp thì phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm bị kỷ luật.

Hơn 1.800 đảng viên ở Thanh Hóa bị kỷ luật 1

Thời gian qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện nhiều tổ chức Đảng, cá nhân vi phạm bị kỷ luật

Theo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) của Tỉnh ủy Thanh Hóa, tính từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2018, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ở địa phương này đã kiểm tra 5.606 tổ chức Đảng các cấp dưới và 15.151 đảng viên (trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 154 tổ chức Đảng và 91 đảng viên); giám sát 7.274 tổ chức Đảng và 19.582 đảng viên (trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 29 tổ chức Đảng và 85 đảng viên).

Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 185 tổ chức Đảng và 2.345 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận có 87 tổ chức Đảng và 1.709 đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 30 tổ chức Đảng, trong đó có 24 tổ chức bị kỷ luật khiển trách, 6 tổ chức bị kỷ luật cảnh cáo.

Đặc biệt, đã thi hành kỷ luật tới 1.811 đảng viên; trong đó có 2 Tỉnh ủy viên, 3 nguyên Tỉnh ủy viên, 1 bí thư huyện ủy, 1 chủ tịch và 1 nguyên chủ tịch UBND cấp huyện , 4 ủy viên Ban thường vụ cấp huyện, 22 huyện ủy viên, 251 đảng ủy viên. Cụ thể, có 1.256 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 337 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo, 71 đảng viên bị cách chức, 147 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng.

Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở các ngành, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm minh các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Trong 3 năm (từ 2016-2018) Thanh Hóa đã khởi tố, điều tra 60 vụ , 93 bị can về tội tham nhũng và kinh tế, trong đó có 1 Phó chủ tịch UBND huyện, 7 chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã, 2 công chức nhà nước, 15 công chức xã, 3 cán bộ thôn. Từ đó đưa ra xét xử 38 vụ, 66 bị cáo.

Truyền hình giao thông:

Phúc Tuấn