Hơn 20% khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông bằng vé tháng

28/11/2021 15:15

Trong 7 ngày đầu khai thác thương mại, tỷ lệ khách đi tàu bằng vé lượt chiếm 75,7%, vé tháng 20,3% và vé miễn phí chiếm 4%.

Tin từ Công ty Hà Nội Metro, trong 7 ngày đầu khai thác thương mại (21-27/11), tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vận hành 1.421 chuyến tàu an toàn. Mỗi ngày có 203 chuyến tàu phục vụ khách, từ 5h30-22h, tần suất 10 phút/chuyến dừng tại ga.

Hơn 20% khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông bằng vé tháng 1

Sau 7 ngày đầu chở khách thương mại, có 20,3% khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông mua vé tháng

Tổng số lượt hành khách được vận chuyển trong thời gian trên đạt 113.024 lượt, đạt bình quân 16.146 khách/ngày. Như vậy, tính trung bình mỗi chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông có 79,5 khách, tương đương 8,2% sức chở tối đa của đoàn tàu (mỗi đoàn được thiết kế với sức chở tối đa 960 người).

“Trong 7 ngày đầu khai thác thương mại, tỷ lệ khách đi tàu bằng vé lượt chiếm 75,7%, vé tháng 20,3% và 4% vé miễn phí. So với 15 ngày vận hành miễn phí trước đó, khách đi tàu thường xuyên bằng vé tháng có xu hướng tăng, khách đi trải nghiệm có xu hướng giảm vì đã đi trải nghiệm nhiều trong 15 ngày miễn phí”, theo Hà Nội Metro.

Trước đó, tàu Cát Linh - Hà Đông chở khách miễn phí 15 ngày đầu hoạt động (từ 6 - 20/11), đạt 380.510 lượt khách. Trung bình khách đi vào ngày nghỉ cuối tuần đạt 38.420 lượt/ngày, đi vào ngày bình thường đạt 18.839 lượt/ngày. Từ 21/11 đến 6/5/2022, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông duy trì biểu đồ chạy tàu từ 5h30 - 22h hàng ngày, tần suất 10 phút/chuyến. Sang 6 tháng tiếp theo, tăng tần suất lên 6 phút/chuyến vào giờ cao điểm và 10 phút/chuyến vào giờ bình thường.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13,05km chạy trên cao, có 12 nhà ga và 13 đoàn tàu được chế tạo cho dự án. Vé tàu Cát Linh - Hà Đông được ngân sách TP.Hà Nội hỗ trợ giá, được bán tại các nhà ga. Có các loại vé: vé lượt (8.000-15.000 đồng/vé) có thể mua từ máy bán vé tự động (thực hiện theo hướng dẫn trên máy) hoặc mua trực tiếp tại quầy ở các ga; vé ngày (30.000 đồng/vé, có hiệu lực trong ngày, không giới hạn lượt đi, mua tại quầy).

Vé tháng phổ thông (200.000 đồng/tháng; vé có tác dụng trong 30 ngày, mua tại quầy; vé tháng mua tập thể (140.000 đồng/vé), với số lượng từ 30 người trở lên; Vé tháng ưu tiên (100.000 đồng/vé: học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp, mua tại quầy; cung cấp thông tin cá nhân chứng minh là đối tượng ưu tiên khi mua vé); vé miễn phí (người có vé tháng xe buýt miễn phí khi đi tàu được phát vé lượt đi miễn phí).

Huy Lộc