Hơn 20 năm trước đã thấy Tân Sơn Nhất sẽ quá tải

29/10/2014 20:01

Từ thời Việt Nam Cộng hòa, Tân Sơn Nhất chỉ được thiết kế tới 9 triệu khách/năm. Giờ đã gấp đôi con số ấy mà nhiều người còn muốn nâng lên gấp 4 nữa thì quá phi lý.