Hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư vận tải hành khách cố định

05/12/2014 19:37

Hôm qua 3/12, UBND tỉnh Hải Dương đã công bố quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định giai đoạn 2014 - 2020. 

Theo đó, hơn 2.123  tỷ đồng được dự kiến đầu tư cho mục tiêu này. Nguồn vốn sẽ được huy động từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp các bến xe khách khoảng 580 tỷ đồng; Vốn đầu tư phương tiện vận chuyển hơn 1.346 tỷ đồng và đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ, các điểm dừng đón, trả khách hơn 197 tỷ đồng. Việc quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương kết hợp khai thác tốt hệ thống giao thông với các địa phương lân cận...

Trung Thành