Hơn 21.000 tỷ đồng xóa đói giảm nghèo

20/08/2014 13:00

Theo Bộ Tài chính, mặc dù áp lực thu ngân sách ngày càng khó khăn nhưng cơ cấu chi ngân sách cho an sinh xã hội những năm gần đây luôn năm sau cao hơn năm trước. 

Theo Bộ Tài chính, mặc dù áp lực thu ngân sách ngày càng khó khăn nhưng cơ cấu chi ngân sách cho an sinh xã hội những năm gần đây luôn năm sau cao hơn năm trước.

TIN LIÊN QUAN

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Quỹ Bảo hiểm xã hội được thành lập với 2,8 triệu người tham gia năm 1996 đã tăng lên hơn 10 triệu người năm 2012; số thu quỹ từ chưa đầy 500 tỷ đồng lên gần 98.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1999-2000, Nhà nước đã đầu tư thông qua các chương trình Quốc gia có liên quan đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo khoảng trên 21.000 tỷ đồng. 


6 tháng đầu năm 2014, NSNN Trung ương đã bố trí hơn 7.360 tỷ đồng (ngoài kinh phí đã giao trong dự toán ngân sách địa phương) hỗ trợ thực hiện các chính sách như: Hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, mua thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, thực hiện cải cách tiền lương...

Thảo Nguyên