Hơn 300 doanh nghiệp "khai tử" mỗi ngày - cao nhất 5 năm qua

11/08/2020 11:32

Trong 7 tháng đầu năm, có 63.461 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tương đương mức bình quân hơn 300 doanh nghiệp đóng cửa mỗi ngày...

​Hơn 300 doanh nghiệp đóng cửa mỗi ngày...

Theo số liệu mới công bố của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm 2020, có 63.461 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,9% so với cùng kỳ 2019.

Trung bình mỗi tháng có 9.065 doanh nghiệp đóng cửa, tương đương mức bình quân hơn 300 doanh nghiệp đóng cửa mỗi ngày. Chủ yếu là nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ và mới thành lập

Trong đó, có 32.722 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Đây là mức tăng cao nhất về số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong các kỳ 7 tháng giai đoạn 2015-2020, thể hiện sự ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 đến việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Cũng trong 7 tháng đầu năm cả nước có thêm 75.000 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là giai đoạn bảy tháng duy nhất trong vòng 5 năm qua ghi nhận sự sụt giảm về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và là nguyên nhân chính gây ra sự nghịch chuyển theo chiều hướng xấu này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, giai đoạn 7 tháng đầu năm vẫn ghi nhận 75.249 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, 2 ngành có số lượng doanh nghiệp mới tăng so với cùng kỳ là sản xuất, phân phối điện, nước, gas (2.340 doanh nghiệp, tăng 190,7%) và nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (có 1.372 doanh nghiệp, tăng 20,9%).

Hồng Hạnh