Hơn 40% doanh nghiệp "chê" lãi suất cao

03/04/2014 10:20

Theo khảo sát gần đây của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có 65,2% doanh nghiệp trong diện điều tra có nhu cầu vay vốn của ngân hàng, trong khi tỷ lệ này năm 2012 là 57,3%.

Theo khảo sát gần đây của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có 65,2% doanh nghiệp trong diện điều tra có nhu cầu vay vốn của ngân hàng, trong khi tỷ lệ này năm 2012 là 57,3%.

hơn 40% doanh nghiệp "chê" lãi suất cao

Trong số 34,8% doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn, thì có 40,5% lượt doanh nghiệp nêu lý do vì lãi suất vẫn rất cao, kinh doanh không đủ hiệu quả để trả lãi; 21,1% do thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp; 18,6% do đã tìm được kênh huy động vốn khác; 19,1% do nguyên nhân khác (chủ yếu là do không có nhu cầu vay vốn) và chỉ có 2,7% là do đang có nợ xấu nên không vay được vốn.

Quỳnh Anh