Hơn 60% bộ đội xuất ngũ được đào tạo nghề

24/10/2014 09:53

Trong giai đoạn 2018 - 2020, hàng năm đào tạo nghề cho 65-70% bộ đội xuất ngũ và từ 7 - 8 nghìn nhân lực có tay nghề cao.

hơn 60% bộ đội xuất ngũ được đào tạo nghề
Gặp mặt bộ đội xuất ngủ trở về quê hương

Trong giai đoạn 2018 - 2020, hàng năm đào tạo nghề cho 65-70% bộ đội xuất ngũ và từ 7 - 8 nghìn nhân lực có tay nghề cao.

Mục tiêu của Đề án là nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao tập trung vào các nhóm nghề: Công nghệ ô tô, điện tử, cơ điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ hóa học cho các đơn vị kinh tế quốc phòng, cho xuất khẩu lao động và theo nhu cầu của xã hội.

Để đạt mục tiêu trên, Đề án đưa ra giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bộ đội xuất ngũ và của xã hội về đào tạo nghề trong quân đội; Quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trong quân đội; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề; Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; Tăng cường công tác kiểm định chất lượng dạy nghề; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Tăng cường liên kết, phối hợp, đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa các cơ sở dạy nghề trong quân đội.

Thanh Hòa