Hơn 700 phóng viên đưa tin về Đại hội Đảng 12

18/01/2016 13:20

Trong 700 phóng viên đưa tin Đại hội Đảng 12 có hơn 100 PV của 20 cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài.

Hơn 700 phóng viên đưa tin về Đại hội Đảng 12 1
Báo chí đặt câu hỏi trong cuộc họp báo về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12

Hơn 600 phóng viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí trong nước và hơn 100 phóng viên của 20 cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài sẽ tham dự, đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tổ chức từ 20 đến 28/1 tại Hà Nội.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết như vậy tại cuộc họp báo tổ chức ngày 18/1.

Diễn ra từ 20/1 đến 28/1/2016, tại Hà Nội, Đại hội Đảng 12 sẽ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2016-2020.

Phó Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Thế Kỷ - Giám đốc TT Báo chí Đại hội cho biết, công tác chỉ đạo Đại hội đã được Ban bí thư chỉ đạo chặt chẽ và đến nay đã hoàn tất.

Trung tâm Báo chí Đại hội 12 được bố trí trên một diện tích trên 1.000 m2, có 170 máy vi tính cố định. Riêng tại cuộc họp báo có khoảng 250 phóng viên trong nước, 48 phóng viên báo chí nước ngoài, 13 cơ quan đại diện ngoại giao.

Các nhà báo trong và ngoài nước sẽ được cung cấp âm thanh, hình ảnh sạch. Tiểu ban tổ chức phục vụ cũng sẽ phục vụ ba bữa ăn trong quá trình các phóng viên tác nghiệp. Các phóng viên có nhu cầu phỏng vấn các đại biểu phải đăng ký qua trung tâm báo chí.

Thảo Nguyên