Hơn 70.000 lượt tàu thông qua cảng biển Việt Nam

20/03/2021 16:16

2 tháng đầu năm, cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận hơn 70.000 lượt tàu biển và phương tiện thủy nội địa.

hơn 70.000 lượt tàu thông qua cảng biển việt nam

Hoạt động tại cảng biển Việt Nam vẫn tương đối nhộn nhịp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp - Ảnh minh họa

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, thống kê 2 tháng đầu năm 2021, số lượng tàu biển nước ngoài qua cảng biển Việt Nam đạt hơn 8.500 lượt, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2020. Lượt tàu biển nội địa thông qua đạt hơn 9.300 lượt, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù tổng số lượt tàu qua cảng biển chỉ dịch chuyển nhẹ, song, sản lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam vẫn có được sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, theo thống kê, 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng hàng hóa qua cảng biển 2 tháng đầu năm đạt hơn 109 triệu tấn, tăng 7%.Trong đó, khối lượng hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt hơn 76 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Về phương tiện thủy nội địa, 2 tháng đầu năm có hơn 52.000 lượt qua cảng biển với hơn 33 triệu tấn hàng hóa thông qua, bằng với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện VR-SB đạt hơn 7,8 triệu tấn, tăng 13% so với năm 2020 và chiếm 23,7% tổng lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa.

N.Khánh