Hơn 7.300 tỷ xóa bỏ lối đi tự mở được phân bổ ra sao?

25/03/2020 11:31

Đề án “Đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hơn 7.300 tỷ xóa bỏ lối đi tự mở được phân bổ ra sao? 1
Đề án xử lý dứt điểm lối đi tự mở cần đến hơn 7.300 tỷ đồng kinh phí, được chia làm 2 giai đoạn.

Mục tiêu của Đề án là đến hết năm 2025 xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia.

Đề án đã xác định cần hơn 7.300 tỷ đồng kinh phí thực hiện với lộ trình và nguồn vốn cụ thể. Theo đó, giai đoạn đến hết 2020 cần hơn 368 tỷ đồng. Trong đó, hơn 236 tỷ đồng chi nhiệm vụ xây dựng hàng rào, đường gom, đường ngang để xóa bỏ các lối đi tự mở là điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông có bề rộng 3m thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phổ Hồ Chí Minh. Nguồn vốn từ dự phòng ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 bố trí cho các công trình đường sắt thiết yếu.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường sắt dự chi 3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt hàng năm.

Nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ cảnh báo bảo đảm ATGT đường sắt, thu hẹp, rào chắn lối đi tự mở dự chi 129,16 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương.

Giai đoạn 2021-2025 khái toán kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, cần 33,5 tỷ để thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ quản lý hành lang ATGT đường sắt và cắm mốc giới hành lang ATGT đường sắt trong khu vực đô thị. Nhiệm vụ xử lý các vị trí vi phạm hành lang ATGT đường sắt tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt cần chi khoảng 464,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện hai nhiệm vụ này từ tăng cường bố trí thêm nguồn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt hàng năm.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT đường sắt cần chi khoảng 15 tỷ đồng; Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt hàng năm.

Nhiệm vụ xây dựng 297 đường ngang và 149 hầm chui để xóa bỏ các lối đi tự mở còn lại cần đến 1.799,38 tỷ, được ngân sách trung ương bố trí cho kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cũng để xóa bỏ các lối đi tự mở còn lại, cần đến hơn 4.505 tỷ đồng từ ngân sách địa phương hoặc từ ngân sách trung ương phân bổ cho địa phương để xây dựng hàng rào, đường gom, cầu vượt.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần chi khoảng 198 tỷ để xây dựng cầu vượt để xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao với đường sắt quốc gia tại Km76+970 tuyến đường sắt Kép - Hạ Long - Cái Lân.

Kỳ Nam