Hơn 800 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

09/04/2020 15:38

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa cho biết, tính đến 8/4, đơn vị này đã tiếp nhận số tiền đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ đạt hơn 806,407 tỷ đồng.

Hơn 800 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 1
Hơn 800 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Chính phủ từ ngày 17/3, tính đến 14h ngày 8/4, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua MTTQ Việt Nam đã đạt hơn 806,407 tỷ đồng.

Từ số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân (hơn 806,407 tỷ đồng), MTTQ Việt Nam đã phân bổ sử dụng 466 tỷ đồng.

Cụ thể, MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận bằng tiền 312,355 tỷ đồng; đã phân bổ sử dụng 150,500 tỷ đồng. Tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng hiện vật tương đương 99,552 tỷ đồng; đã phân bổ sử dụng 51 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân cũng chuyển tiền trực tiếp cho đơn vị cung ứng (đăng ký qua MTTQ Việt Nam) 245 tỷ đồng; đã phân bổ sử dụng 245 tỷ đồng.

Số tiền ủng hộ trực tiếp vào tài khoản Bộ Y tế là 19,5 tỷ đồng; đã phân bổ sử dụng 19,5 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ qua tin nhắn là 130 tỷ đồng.

Phùng Đô