Hơn 90% nông dân dùng hóa chất... không biết tên

01/12/2014 06:59

Nhân "Tuần lễ Không hóa chất bảo vệ thực vật", Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông thôn cho biết kết quả khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi của nông dân khi sử dụng hóa chất diệt cỏ...

Hơn 90% nông dân dùng hóa chất... không biết tên 1
Cà chua chín nhanh, đẹp, không thối nhờ hóa chất lạ

Theo đó, chỉ có 6% nông dân biết tên hoạt chất diệt cỏ, có đến 90,9% nông dân đã từng sử dụng hóa chất kiểm soát sâu hại mà không biết tên hoạt chất. 

Cuộc khảo sát được thực hiện tại ba miền Bắc - Trung - Nam này cho thấy, nông dân đã và đang phải sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật với thời gian dài: Trung bình tại tỉnh An Giang là 16 năm, tại Nam Định là 22 năm, Phú Thọ là 23 năm... Có tới 8,5% nông dân khẳng định đã từng bị ngộ độc trong khi sử dụng hóa chất.

Quỳnh Anh