Hợp đồng bán căn hộ phải rõ diện tích sở hữu riêng

26/02/2014 16:17

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 3/2014/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng mua bán chung cư thương mại phải ghi rõ: Phần diện tích thuộc sở hữu, sử dụng chung, phần diện tích thuộc sở hữu riêng...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 3/2014/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng mua bán chung cư thương mại phải ghi rõ: Phần diện tích thuộc sở hữu, sử dụng chung, phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư; Diện tích sàn xây dựng căn hộ; Diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy) để tính tiền mua bán căn hộ; Khoản kinh phí bảo trì 2% tiền bán nhà ở; Mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư.
 

hợp đồng bán căn hộ phải rõ diện tích sở hữu riêng


Kèm theo hợp đồng là Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư do chủ đầu tư ban hành, bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ, mặt bằng tầng có căn hộ và mặt bằng nhà chung cư có căn hộ mua bán đã được phê duyệt.

Thông tư cũng nêu: Diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước thông thủy, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ… Những hợp đồng có nội dung này mới được xem là cơ sở để cấp “sổ đỏ”. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/4/2014.

T.Lộc