Họp kiểm điểm, kỷ luật cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi du lịch

18/07/2017 19:36

UBND TX. Hương Thủy (TT-Huế) củng cố hồ sơ, xem xét hình thức kỷ luật vụ cán bộ xã đồng loạt bỏ nhiệm sở...

Họp kiểm điểm, kỷ luật cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi du lịch 1

Trong số 17 cán bộ UBND xã Dương Hòa (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) đi du lịch trong ngày làm việc có 2 lãnh đạo UBND xã

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 4953/UBND-NV yêu cầu Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy kiểm tra, xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Ông Khanh cho biết, theo báo cáo của UBND TX. Hương Thủy, có 17/38 người là cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách của xã Dương Hòa đi tham quan tại TP. Đà Nẵng.

Lãnh đạo TX. Hương Thủy đồng ý chủ trương với điều kiện phải có lãnh đạo UBND xã trực tại cơ quan và phải bố trí cán bộ làm việc, các lĩnh vực đều phải có cán bộ phụ trách tại cơ quan để tiếp công dân và giải quyết công việc trong giờ hành chính.

Tuy nhiên, cả 2 lãnh đạo UBND xã gồm: Chủ tịch UBND xã và Phó chủ tịch (cũng là Phó chủ tịch duy nhất của xã)… cùng đi tham quan, du lịch tại Đà Nẵng.

Họp kiểm điểm, kỷ luật cán bộ xã bỏ nhiệm sở đi du lịch 2

Phòng Nội vụ TX. Hương Thủy củng cố hồ sơ, xem xét tập thể cùng các cá nhân UBND xã Dương Hòa có liên quan để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

UBND TX. Hương Thủy đã yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Dương Hòa phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến sự việc; chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã củng cố hồ sơ, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm và xem xét tập thể cùng các cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Ngoài ra, UBND TX. Hương Thủy cũng đã có Thông báo yêu cầu tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn rút kinh nghiệm không để xảy ra sự việc tương tự như ở xã Dương Hòa.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng cho biết, sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí sau khi có các hình thức, nội dung xử lý kỷ luật vi phạm nói trên tại xã Dương Hòa.

Trước đó, mặc dù đang là ngày làm việc, nhưng cả 2 lãnh đạo UBND xã Dương Hòa gồm: Chủ tịch và Phó chủ tịch, cùng nhiều cán bộ của UBND xã Dương Hòa đã bỏ nhiệm sở để đi tham quan, du lịch ở Đà Nẵng. Trụ sở UBND xã vắng hoe, nhiều phòng “cửa đóng then cài”, người dân đến làm việc phải quay về…

Duy Lợi