Huế: Khẩn trương rà soát bồi thường sự cố môi trường biển

13/12/2017 18:38

Thừa Thiên-Huế yêu cầu khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp bồi thường sự cố môi trường biển còn lại...

huế: khẩn trương rà soát bồi thường sự cố môi trường biển

Việc chi trả kịp thời bồi thường sự cố môi trường biển đã giúp ngư dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, vươn khơi bám biển...

Báo cáo của UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và TX Hương Trà (Thừa Thiên- Huế), đến ngày 13/12, các đại phương trong vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển đã thực hiện chi trả tiền bồi thường cho gần hết các đối tượng được bồi thường đã phê duyệt trong 8 đợt chi trả.

Việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác bằng nguồn hỗ trợ thêm gần 6 tỷ đồng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng được các Sở, ngành rà soát tham mưu UBND tỉnh giải quyết đảm bảo đúng quy định. Việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, người dân vùng biển có nguồn kinh phí để phục hồi và tái tạo nuôi trồng thủy sản, vươn khơi bám biển.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, tổng giá trị tiền hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường theo Quyết định 1880/QĐ-TTg là 741,030 tỷ đồng, gồm 21.282 đối tượng; kinh phí bồi thường thiệt hại bổ sung theo Quyết định số 309/QĐ-TTg là 266,161 tỷ đồng cho 25.758 đối tượng.

Tại buổi làm việc với các huyện, thị xã và các Sở, ngành liên quan chiều 12/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương rà soát để giải quyết dứt điểm cho những trường hợp còn lại, đồng thời cần trao đổi và giải thích cụ thể về những quy định trong công tác bồi thường, chính sách hỗ trợ của nhà nước để các doanh nghiệp trên địa bàn hiểu và chia sẻ những khó khăn cùng địa phương.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tổng hợp tất cả các đợt chi trả sự cố môi trường biển trước ngày 20/12 để Sở NN&PTNT tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ trước ngày 25/12/2017.

Duy Lợi