Huế và Đà Nẵng bắt tay thực hiện trùng tu di tích Hải Vân Quan

20/02/2019 19:08

Chiều 20/2, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế và TP Đà Nẵng đã ký thỏa thuận thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.

Huế và Đà Nẵng bắt tay thực hiện trùng tu di tích Hải Vân Quan 1
Du khách tham quan Hải Vân Quan

Theo văn bản thỏa thuận, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế là cấp quyết định đầu tư, trực tiếp phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu quyết toán dự án bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan theo đúng các quy định hiện hành.

Hồ sơ dự án phải được thống nhất giữa hai tỉnh. Nguồn vốn đầu tư cho dự án từ ngân sách địa phương của TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên- Huế (mỗi bên chịu 50% trên tổng mức đầu tư được phê duyệt); thời gian thực hiện, hoàn thành dự án đến hết năm 2020.

Hai bên cũng thống nhất, trong quá trình triển khai thủ tục phê duyệt dự án và giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cần thông tin, trao đổi và thống nhất ý kiến văn bản với UBND TP Đà Nẵng; TP Đà Nẵng cử thành viên là đại diện Sở VH&TT thành phố tham gia Ban QLDA thực hiện công trình do UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ định.

Song song quá trình triển khai dự án, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và UBND TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo ngành Văn hóa và các đơn vị liên quan của 2 địa phương xây dựng kế hoạch, cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị và khai thác dịch vụ du lịch của di tích, đảm bảo lợi ích chung giữa hai địa phương.

Hải Vân Quan được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 14/4/2017. Đây là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật nằm trên địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Duy Lợi