Hướng dẫn đổi GPLX quân sự sang dân sự

06/10/2016 11:44

Người được cấp GPLX quân đội khi thôi việc tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được đổi sang GPLX dân sự.

hướng dẫn đổi gplx quân sự sang dân sự

Hướng dẫn đổi GPLX quân sự sang dân sự (Ảnh minh họa)

Tổng cục Đường bộ VN vừa có hướng dẫn Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đổi giấy phép lái xe (GPLX) quân sự sang GPLX dân sự cho các trường hợp là người lao động dưới dạng hợp đồng tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, theo thông tin từ Cục Xe - Máy (Bộ Quốc Phòng), tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có sử dụng lao động hợp đồng được cấp GPLX quân sự để điều khiển các ô tô gắn biển số do Bộ Quốc phòng cấp. Khi thôi làm việc trong quân đội, các doanh nghiệp chỉ có Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động do cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp ký. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động có giá trị như các Quyết định thôi phục vụ trong quân đội (quy định tại điểm c, khoản 4.4.2 Thông tư liên tịch số 27 của Bộ GTVT - Quốc phòng) và Quyết định ra quân (quy định tại khoản 2, Điều 51 Thông tư số 58 của Bộ GTVT).

Căn cứ nội dung văn bản nêu trên, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các Sở GTVT tiếp nhận và giải quyết thủ tục đổi GPLX quân sự sang GPLX dân sự cho những trường hợp là người lao động dưới dạng hợp đồng tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Trần Duy