Hướng dẫn làm lễ tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tháng 7 âm

07/08/2019 07:44

Chuyên gia phong thuỷ Lương Ngọc Huỳnh hướng dẫn làm lễ tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tháng 7 âm lịch hàng năm.

Huong dan lam le ta on Diem Vuong va dia Tang Vuong Bo Tat trong thang 7 am
Hình ảnh minh hoạ.jpg

Theo chuyên gia phong thuỷ Lương Ngọc Huỳnh, Diêm Vương hay còn gọi là Diêm La Vương cai quản 10 điện ở cõi âm, ngài cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát cai quản và phán xử mọi linh hồn.

Chúng ta ai cũng có tổ tiên, không phải ai khi mất cũng được lên thiên giới, cũng có tổ tiên nặng nghiệp bị lưu đày ở cõi âm, dưới sự quản lý của 10 điện Diêm Vương.

Theo tín ngưỡng dân gian, hằng năm Diêm Vương vẫn mở sổ tra xét để khai ân cho những linh hồn được lên thiên giới hoặc quay lại trần gian luân kiếp làm người. Những kẻ ác nhân thất đức ở trần gian khi thập điện tấu sớ thì Diêm Vương sẽ xem xét, nếu tội nghiệp quá nặng thì sẽ bị xoá tên trong sách diên thọ mà thay vào đó là sự trừng phạt.

Ân đức của Ngài là rất lớn, tổ tiên của mỗi người cũng nương vào Ngài mà được vinh thân. Nhưng hầu hết ở nước ta và trong văn hoá Việt không mấy ai thờ cúng cảm tạ Diêm Vương. Mọi người chỉ thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Trong một số tư liệu cổ xưa có ghi lại rằng: Ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch hàng năm là ngày mà Thập Điện Diêm Vương mở cửa ngục để mọi vong hồn được hồi dương về thăm con cháu, đến ngày 15 tháng 7 thì tất cả vong hồn lập tức phải quay trở lại cõi âm để tiếp tục chịu sự tra xét của Thập Điện.

Nhưng ngày mùng 7 mới là ngày khai ân mở ngục, bởi ngày mùng 7 là ngày mà Thượng Đế khai ân cho tam giới, cũng là ngày mà Ngũ Đế, cùng các Vị Đế Vương ở tam giới hội họp ở Huyền Đô Ngọc Kinh để chứng xét cho mọi chúng sinh trong khắp muôn phương. Đến ngày 23 tháng 7 thì mọi vong hồn phải quay về âm giới. Thời gian được hồi dương của mọi vong hồn là từ 23 giờ ngày mùng 6 đến trước 23 giờ ngày 23 tháng 7. Như vậy mọi vong hồn có 17 ngày được hồi dương. Đây là thời gian hội hồn của thần quỷ, chư ma tinh và các vong hồn ở khắp cõi tam giới mà được gọi là tháng Quỷ Nguyệt. Vậy nên việc tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương trong ngày này là vô cùng đúng đắn trong đạo đức kinh.

Chuyên gia Lương Ngọc Huỳnh hướng dẫn làm lễ tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương với các nghi thức như sau:

Nghi lễ tạ ơn Diêm Vương:

Chuẩn bị (lễ này được cúng ngoài trời, dưới mặt đất): Mâm lễ có thịt lợn, thịt gà, có xôi, cùng các đồ ăn khác tuỳ theo điều kiện từng gia đình, có một đĩa ngũ quả, 9 bông hoa đồng tiền đỏ, 9 ngọn nến đỏ, ba chén rượu ba màu trắng, đỏ, vàng, ba chén trà ba mùi vị khác nhau, riêng rượu trắng cúng Diêm Vương, có thể đặt cả một hũ rượu trước bàn lễ. Vàng thuyền 100, vàng thỏi 100, vàng lá 100.

Bàn lễ được trải vải đỏ sạch sẽ sang trọng, đặt ở hướng Tây Nam, mặt quý vị khi làm lễ quay về hướng tây nam.

Đốt 9 ngọn nến, thắp 9 nén nhang, quỳ lễ 9 lễ mà tấu rằng:
Khởi tâm thắp nến
Hào quang sáng bừng
Tâm thân thanh tịnh
Gạt bỏ phiền ưu
Thái thượng đại đan
Từ quang phổ chiếu
Diêm Vương chứng đàn...

Hương phần bảo đỉnh
Khí đạt huyền không
Thần nhân hợp nhất
Yết kiến nguyệt cung
Thần thông linh hiển
Pháp hiện cửu vân
Đan điền linh tụ
Tâm quy mệnh lễ
Cáo hạ Diêm Vương...
Con kính lạy Diêm Vương Phong Đô Đại Đế.
Con kính lạy Thập Điện Diêm Vương.

Việc sinh tử của chúng sinh đều do Ngài cai quản, mọi tội lỗi của chúng sinh đều do Ngài tra xét, cha mẹ, ông bà, gia tiên tổ nghiệp của con nhờ ân đức của Ngài mà được siêu thoát ở nơi tam giới, đại đức ấy con ghi lòng tạc dạ, ân huệ ấy con xin tạ ơn Ngài.

Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm..... Con tên là... là hậu duệ của dòng họ.... địa chỉ..... với tấm lòng biết ơn ân đức mà Ngài đã ban cho mọi chúng sinh, con nhất tâm kính lễ sửa soạn lễ vật sơn hào hải vị tiền vàng xin được nhang đăng thỉnh cầu kính mời Ngài hạ đàn thụ hưởng và chứng lễ cho tấm lòng thành kính của con.

Con nhất tâm kính lạy Diêm Vương Phong Đô Đại Đế.
Con nhất tâm kính Lạy Thập Điện Diêm Vương.
Nhân dịp Ngài ngự đàn ở Huyền Đô Ngọc Kinh để khai ân cho mọi chúng sinh, con nhất tâm cầu xin Ngài ban cho cha mẹ, ông bà, gia tiên tổ nghiệp của con những ai còn nặng nghiệp chưa được siêu thoát, mong ngài từ bi minh xét để gia tiên tổ nghiệp của con được lên thiên đường, tu đạo, tích phúc cho con cháu ở đương kiếp trần gian. Cầu xin Ngài từ bi khai ân minh xét ban cho mọi kiếp trần gian được nhân an vật thịnh, hưởng vinh thụ huệ, thế thế chi an, mọi kiếp nhân sinh đều được hưởng ân huệ của Ngài.

Con chí tâm, chí nguyện xin được cáo hạ kính mong Ngài minh xét cho lời thỉnh nguyện của con.
Cung kính Diêm Vương Phong Đô Đại Đế vạn vạn tuế.
(Con xin đa tạ)3 lần. Quỳ lễ 9 lễ để tạ ơn Diêm Vương.

Nghi lễ tạ ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Chuẩn bị (lễ này được cúng ngoài trời dưới mặt đất):
Một mâm cơm chay, một đĩa ngũ quả, 9 bông hoa sen ( nếu có ) 9 ngọn nến đỏ, ba chén rượu đỏ, ba chén trà với ba hương vị khác nhau. Không cúng tiền vàng.
Bàn lễ được trải vải đỏ ngay ngắn sạch sẽ, đặt ở hướng tây, người làm lễ mặt nhìn về hướng tây.
Đốt 9 ngọn nến, thắp 9 nén nhang, lễ 9 lễ mà khấn rằng:
(Con nam mô a di đà phật) 3 lần.

Con lạy chín phương trời, con lạy 10 phương đất, con lạy chư phật ở 10 phương.
Con nhất tâm kính lạy Lục Tổ Phật
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Con nhất tâm kính lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm..... Con tên là... là hậu duệ của dòng họ.... địa chỉ..... với tấm lòng biết ơn ân đức mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cứu độ cho mọi chúng sinh ở trong tam giới, con nhất tâm kính lễ sửa soạn lễ vật, cơm chay xin được nhang đăng thỉnh cầu kính mời Bồ Tát Địa Tạng hạ đàn chứng lễ cho tấm lòng thành kính của con.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đại từ, đại bi.
Nhân dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu, con nhất tâm cầu xin Bồ Tát ban phúc cho cha mẹ, ông bà, gia tiên tổ nghiệp của con những ai còn nặng nghiệp ở dưới âm gian mà chưa được siêu thoát, mong Bồ Tát đại từ đại bi minh xét, gợi ý với Thập Điện Diêm Vương mở lòng từ bi khoan hồng, để gia tiên tổ nghiệp của con cùng các linh hồn tội nghiệp được siêu thoát về nơi cực lạc và lên thiên đường đi theo chân lý của đạo pháp để tích đức, tích phúc cho con cháu ở đương kiếp trần gian. Con chí tâm, chí nguyện thỉnh cầu Bồ Tát kính mong Ngài minh xét cho lời thỉnh nguyện của con, con xin tạ ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
(Con nam mô a di đà phật) 3 lần. Quỳ lễ 9 lễ để tạ ơn Bồ Tát.

Ông Huỳnh lưu ý, nghi lễ tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể cúng từ 23h ngày 6/7. Nếu không tiện làm hai mâm lễ thì có thể làm chung một ban lễ một bên đồ chay, một bên đồ mặn. Gia chủ đọc bài sớ tấu Diêm Vương xong thì đọc bài tấu sớ lên Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Lương Ngọc Huynh