Hướng dẫn làm thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật ở TP.HCM

22/05/2017 17:18

Hướng dẫn chi tiết các thủ tục làm thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật ở TP.HCM

hướng dẫn làm thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật ở tp.hcm

Sở GTVT TP HCM đã cấp 11.017 thẻ đi xe buýt miễn phí dành cho người khuyết tật, thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh. Ảnh Đ.L

Ngày 20/5, Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP HCM cho biết, để phục vụ cho việc làm thẻ đi xe buýt miễn phí cho người khuyết tật, Trung tâm sẽ thông tin cụ thể về quy trình làm thẻ và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ làm thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật như sau.

Văn bản về quy trình cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người khuyết tật:

Mẫu đơn (1 hình 3x4 dán hình và đóng dấu giáp lai và nộp kèm theo 1 tấm hình 3x4 kèm theo khi nộp hồ sơ).

Địa chỉ phát đơn (miễn phí) và tiếp nhận hồ sơ làm thẻ xe buýt cho người khuyết tật tại: Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM. Địa chỉ: 102 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - Liên hệ tại phòng Quan hệ cộng đồng - Điện thoại: (08) 39.143.952.

Đỗ Loan