Hướng dẫn tái cấp vốn đối với khoản vay của Vietnam Airlines

06/04/2021 07:05

Các ngân hàng cho vay Vietnam Airlines được tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0%/năm...

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn tái cấp vốn đối với khoản vay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - VNA) vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo đó, các điều kiện và quy định của thông tin cơ bản giữ nguyên như dự thảo đã đưa ra trước đó: Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng; Lãi suất tái cấp vốn 0%/năm; Thời hạn giải ngân trước 31/12/2021…

Về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các ngân hàng được giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời hạn tối đa không quá 3 năm, bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2024.

Trường hợp khoản nợ của VNA đến hạn trả nợ mà không được tổ chức tín dụng cơ cấu lại, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Đến ngày 31/12/2021, phải trích lập tối thiểu 30% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung; đến thời điểm 31/12/2022 trích lập tối thiểu 60%, từ thời điểm 31/12/2023 trích lập 100% số tiền.

Trong thời gian còn dư nợ vay tái cấp vốn, hằng tháng, trong thời hạn 15 ngày đầu tháng, tổ chức tín dụng báo cáo Ngân hàng Nhà nước về dư nợ gốc các khoản cho vay VNA còn dư nợ vay tái cấp vốn trong tháng trước có xác nhận của VNA.

Được biết, thông tư có hiệu lực từ ngày 5/4.

C.Sơn