Hướng tới một đảng bộ trong sạch, vững mạnh

10/08/2020 07:48

Để hướng tới một đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện ở nhiệm kỳ 2020-2025, người đứng đầu các đơn vị trực thuộc ngành GTVT đã trải lòng...

Ông Dương Viết Roãn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Thăng Long (bìa phải) báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tình hình thi công dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, sáng 1/10/2019. Ảnh: Đình Quang

Mục tiêu của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sẽ xây dựng Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Báo Giao thông trích nguyên ý kiến tâm huyết từ người đứng đầu những đơn vị chủ chốt trong ngành GTVT ở nhiệm kỳ (2015-2020) và những phấn đấu cần cố gắng ở nhiệm kỳ (2020-2025).

Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện:
Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý đường bộ

Trong nhiệm kỳ qua, về công tác quản lý, bảo trì hạ tầng đường bộ, Tổng cục Đường bộ VN thực hiện thành công Đề án đổi mới toàn diện công tác quản lý, bảo trì; tách bạch rõ chức năng quản lý Nhà nước với dịch vụ quản lý, bảo trì đường bộ; hoàn thành kế hoạch bảo trì đường bộ hàng năm đạt hiệu quả cao...

Về lĩnh vực ATGT, Tổng cục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên tất cả các lĩnh vực quản lý: Kết cấu hạ tầng, vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm soát tải trọng, xử lý vi phạm... góp phần giảm sâu và liên tục cả 3 tiêu chí TNGT suốt 5 năm qua. Số phương tiện vi phạm tải trọng đã giảm xuống dưới 10%. Lần đầu tiên 100% số điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn được khắc phục trong năm 2019.

Về lĩnh vực vận tải, sản lượng vận tải đường bộ năm 2020 so với năm 2015 đã tăng lên 180%; trong đó, vận chuyển hành khách từ 2,86 triệu lượt tăng lên 4,87 triệu lượt và vận chuyển hàng hóa từ 821,7 triệu tấn tăng lên hơn 1.293 triệu tấn.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng:
Ưu tiên đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

Trong bối cảnh hàng không Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Hàng không VN ưu tiên tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nhân lực hàng không...”.

Cục Hàng không VN đặt mục tiêu phát triển thị trường hàng không tăng trưởng ở mức 8 - 10%/năm về hành khách và 10 - 12%/năm về hàng hóa; Đồng thời, xây dựng đội tàu bay trẻ, tiên tiến với trên 400 chiếc. Nâng mức độ triển khai hiệu quả công tác giám sát an toàn, an ninh đạt 80 - 90%. Đảm bảo năng lực điều hành bay từ 2,5 - 3 triệu chuyến/năm. Nâng cao năng lực khai thác của hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc từ 91 triệu lên 180 - 200 triệu hành khách vào năm 2025...

Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ Cục Hàng không VN đề ra nhiều nội dung, giải pháp lớn; đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không một cách toàn diện, trong đó bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình:
Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đăng kiểm hiện đại

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa quyết liệt, đồng bộ, vừa trọng tâm, lựa chọn điểm nhấn để tháo gỡ, bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT; phát huy được sức mạnh tập thể và vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh trên tất cả các mặt, đã thực hiện rà soát và cắt giảm trên 50% số lượng hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; bãi bỏ và đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, 50% điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT.

Cục Đăng kiểm VN cũng thực hiện 5 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Đồng thời, công khai dữ liệu về phương tiện trên cổng thông tin điện tử, thực hiện niêm yết công khai thủ tục, quy trình, các biểu mẫu, giấy tờ liên quan tại nơi thực hiện thủ tục và trên cổng thông tin điện tử để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang:
Phát triển bền vững kinh tế biển

Với tinh thần “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung mọi nguồn lực, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về hàng hải, phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, Đảng ủy Cục Hàng hải VN đã xây dựng Chương trình hành động và quán triệt, phổ biến đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Chương trình hành động tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững kinh tế biển; cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cục Hàng hải VN cũng tiến hành rà soát, hoàn thiện chính sách, hệ thống pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức về biển...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Quản lý bay VN Phạm Việt Dũng:
Đặt mục tiêu trở thành đơn vị điều hành bay hàng đầu Đông Nam Á

Những năm qua, Ban Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay VN nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đem lại kết quả tích cực. Nhiệm kỳ qua, Tổng công ty đảm bảo điều hành bay tuyệt đối an toàn hơn 4 triệu lượt chuyến bay, vượt mức 22,04% so với mục tiêu đề ra. Tổng thu đạt gần 26 nghìn tỷ đồng, vượt mức 21,07%; Tổng doanh thu đạt hơn 16.670 tỷ đồng, vượt mức 58,76%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 13.350 tỷ đồng, vượt mức 33,09% so với mục tiêu đề ra.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, Ban Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty định hướng phát triển hệ thống quản lý bay trên quan điểm xây dựng được các nền tảng cho sự phát triển bền vững thông qua ba trụ cột là đầu tư cơ sở vật chất công nghệ kỹ thuật hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và xây dựng mô hình quản lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 phát triển Tổng công ty trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên:
Chủ động tuyên truyền để người dân hiểu, chia sẻ với ngành GTVT

Trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới có nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, báo chí truyền thống phải cạnh tranh thông tin với mạng xã hội trong cuộc đua không cân sức; kinh tế báo chí gặp vô vàn khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Báo Giao thông đã lãnh đạo tờ báo vượt qua mọi khó khăn, từng bước đổi mới, xây dựng Báo Giao thông thành tờ báo mạnh của ngành GTVT nói riêng và làng báo nói chung.

Để đạt được kết quả đó, Đảng bộ Báo Giao thông đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và chủ động đổi mới công tác truyền thông trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Về công tác xây dựng Đảng, những vấn đề quan trọng thì người biết và được bàn đầu tiên là các thành viên trong Đảng ủy, sau khi bàn bạc, thống nhất đều được đưa ra Đảng bộ họp bàn, thảo luận dân chủ. Sau khi Đảng bộ thống nhất mới đưa ra lấy ý kiến quần chúng. Nên những năm qua, từ việc xây dựng Đề án đổi mới Báo Giao thông lần 1 (năm 2013) và lần 2 (năm 2018); Đề án sắp xếp lại cơ quan báo chí ngành GTVT (năm 2015); các cơ chế, chính sách liên quan đến nhuận bút, xếp bậc cán bộ, phóng viên; cơ chế thi đua để hưởng thu nhập tăng thêm... đều được thực hiện theo nguyên tắc đó. Nhờ vậy, các chủ trương mới, những đổi mới mang tính đột phá của Báo đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Trong đổi mới công tác truyền thông về ngành GTVT, Đảng bộ Báo Giao thông đã lãnh đạo, chỉ đạo để Báo Giao thông tiếp tục khẳng định là tờ báo đi đầu về thông tin lĩnh vực GTVT và ATGT, đặc biệt chủ động truyền thông những vấn đề nóng của ngành, qua đó giúp bạn đọc hiểu và chia sẻ với ngành GTVT.

PV (Ghi)