Nữ diễn viên thay đổi phong cách, không còn là mái tóc bồng bềnh thường thấy. Thay vào đó là một mái tóc thẳng mang phong cách retro ấn tượng.
Nữ diễn viên thay đổi phong cách, không còn là mái tóc bồng bềnh thường thấy. Thay vào đó là một mái tóc thẳng mang phong cách retro ấn tượng.
Hiểu Đồng