Huy động thêm gần 65,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu

19/06/2018 09:01

Tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục huy động thành công 4.200 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ.

Huy động thêm gần 65,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu 1

Ảnh minh họa: Tạ Tôn

Phiên này, KBNN phát hành 6.000 tỷ đồng các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng)  và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,32%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước (ngày 6/6). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,32%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,65%/năm, tăng 0,02%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,65%/năm. Trái phiếu kỳ hạn 20 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,18%/năm, tăng 0,02%/năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 4.200 tỷ đồng. Riêng trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 30 năm đã bị “ế”. Như vậy, kể từ đầu năm 2018 đến nay, KBNN đã huy động được 65.881 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

C.Sơn