Huyện đảo Lý Sơn hòa điện lưới quốc gia

28/09/2014 20:27

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấn nút khánh thành dự án cấp điện quốc gia bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển cho Lý Sơn.