Huyndai đề xuất giải pháp tổng thể cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

30/05/2019 18:02

Tập đoàn Huyndai mong muốn hợp tác, đầu tư nhiều dự án PPP, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Huyndai đề xuất giải pháp tổng thể cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 1
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch Tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc) Chung Jin Hae thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, hiện thực hóa cơ hội hợp tác, đầu tư hạ tầng giao thông

Huyndai gợi ý cách thức huy động vốn cho dự án PPP

Chiều nay (30/5), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc) Chung Jin Hae về tiềm năng hợp tác lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Bày tỏ mong muốn tham gia hợp tác các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn của Việt Nam, ông Chung Jin Hae cho biết, Huyndai có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng; đặc biệt trong xây dựng đường cao tốc tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới.

Trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, Huyndai đã hoàn thành 3 tuyến ở nước ngoài, 6 tuyến tại Hàn Quốc và 9 tuyến đường sắt đô thị ngầm. Vì vậy, Huyandai mong muốn tham gia hợp tác, đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm về dự án cao tốc Bắc - Nam và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của Việt Nam.

Đặc biệt, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Huyandai có thể cung cấp các giải pháp tổng thể cho mọi giai đoạn dự án, từ lập kế hoạch, huy động nguồn tài chính, xây dựng, vận hành và bảo trì; thực hiện thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình; chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo.

“Huyndai sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong đầu tư, thực hiện dự án PPP, công nghệ và đào tạo”, ông Chung Jin Hae nói.

Phía Huyndai cũng gợi ý cách thức huy động vốn cho dự án PPP, trong đó cần có sự tham gia bảo lãnh cấp Chính phủ hai nước để dễ thu hút các nhà đầu tư tài chính. Đồng thời, áp dụng các chính sách bảo lãnh doanh thu tối thiểu; Chính phủ giữ vai trò chính trong giải phóng mặt bằng; Có chính sách thân thiện với nhà đầu tư…

Sẵn sàng tạo điều kiện để nhà đầu tư quốc tế tham gia dự án

Hoan nghênh Tập đoàn Huyndai quan tâm, tìm hiểu đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông Việt Nam, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, Việt Nam đang huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với nhiều hình thức đầu tư, đặc biệt là đầu tư đối tác công - tư PPP.

Thứ trưởng đề nghị Huyndai chia sẻ kinh nghiệm trong việc lập, triển khai và thực hiện dự án theo hình thức PPP. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT tham khảo, xây dựng được giải pháp đầu tư dự án phù hợp với quốc tế và tham mưu với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về PPP.

Thứ trưởng Thọ cũng đề nghị Huyndai hợp tác với hai vai trò: Vai trò nhà thầu thực hiện dự án nếu tham gia đấu thầu, thắng thầu; Vai trò chủ đầu tư khi tham gia đầu tư PPP các dự án có quy mô lớn, mang tính lâu dài, bền vững.

“Bộ GTVT hoan ngênh, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế như Huyndai tham gia hợp tác, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông tại Việt Nam”, Thứ trưởng Thọ nói.

Kỳ Nam